Avelsrådsmöte 2007-11-10

 

 

Avelsrådsprotokoll från möte den 10 november 2007

Kallade:            Jane Ankarbäck                        
                     
Berndt Klingeborn                        
                     
Björn Magnusson                        
                     
Gunilla Odenfelt
                      Lotta Åhs

Plats: Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Tid: 10.00

Dagordning:

1.            Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

            Inga kommentarer

 

2.            Dispensansökan angåenden importerad sperma

Avelsrådet hade en grundläggande diskussion om hur dispensärendet hade hanterats av alla parter och hur sådana ärenden skall hanteras i framtiden.                                       

 

3.            Kennel-/valplistorna: dispensansökan m.m.

Dispensansökningar angående kravet på lägst kvalitetspris 2 i unghundsklass eller öppenklass för avelsdjur diskuterades. Dispensansökningarna avslogs.

 

7.         RAS för Berner Sennenhund

Planering och program för RAS-konferensen den 24-25 november fastställdes. Programmet skickas ut till deltagarna i förväg.          

 

4.         RD & FN

 Fall av renal dysplasi (RN) och misstänkta fall av familjär nefropati (FN) finns nu sammanställda och skickade till Åke Hedhammar och Maria Hurst. Det är stora möjligheter att Berner Sennenhund kommer med i SLUs RD-projekt.

 

5.            Utvärdering av ED-programmet på Avelskommitténs uppdrag

Sammankallande redovisade utvärderingen, som ännu inte är klar, för avelsrådets medlemmar.

 

6.            Rapport från SKKs arbetsgrupp 2 om införande av avelsindex

Avelsindex förväntas införas för Berner Sennenhund och ytterligare 4 raser om ca ett år. Avelsindex är nu färdigutvecklad och arbetsgruppen arbetar nu med rekommendationer hur avelsindex skall användas.

 

6.         Kurs i avelsplanering

Steg 2 genomförs i april 2008. Avelsrådet tillfrågar Inger Ahlin om hon är villig att delta, då hon nyligen gick steg 1.

             

8.            Övriga frågor

            Inga övriga frågor