Avelsrådsmöte 2009-09-06

 

   

SShKs Avelsrådsmöte den 6 september 2009

 

Kallade:         Jane Ankarbäck
                  
Berndt Klingeborn
                  
Björn Magnusson
                  
Gunilla Odenfelt

                   Lotta Åhs

Förhinder:     Björn Magnusson
                  
Lotta Åhs

Plats: Ragnhildsvik, Knivsta. Tid: 10.00.

Dagordning:

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Ingen anmärkning.

 

2.       RAS uppföljning för Grosser Schweizer Sennenhund

RAS-uppföljningen är godkänd av RAS-mötet samt utlagd på SShKs hemsida med önskan om kommentarer till den 15 augusti. Inga kommentarer har inkommit. Dokumentet kommer att redigeras och presenteras för styrelsen för fastställande på nästa styrelsemöte.

 

3.       Renal dysplasi och familjär nefropati

Familjär nefropatifall hos Berner Sennenhund har sammanställts. Ett nytt fall av renal dysplasi har rapporterats.

 

4.       Avelsregionsansvariga och valpförmedlare

         Diskussion om tillsättning av avelsregionsansvariga samt valpförmedlare. Tar upp en diskussion med styrelsen vid nästa styrelsemöte.

 

5.       Svar på skrivelse från avelsregionsansvariga om uppfödarmöten

         Svaren sammanställs och presenteras för styrelsen.

 

6.       Arbetsbeskrivningar för valphänvisare och avelsregionsansvariga

Synpunkter från avelsregionerna sammanställs och presenteras för styrelsen för fastställande.

 

7.       Kurs för avelsråd i oktober

          Carina Karlsson tillfrågas.

         

8.       Övriga frågor

          En dispensförfrågan har inkommit. Dispens medgavs.