Avelsrådsmöte 2010-06-05

 

   

Protokoll från SShKs Avelsrådsmöte den 5 juni 2010

Närvarande: Elin Ankarbäck
Berndt Klingeborn
Gunilla Odenfelt
Lotta Åhs
Adjungerad: Jane Ankarbäck

Dagordning:

1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll
Inga synpunkter.

2. Ny ledamot i avelsrådet
Björn Magnusson har lämnat sitt uppdrag som ledamot i avelsrådet. Avelsrådet vill framföra sitt varma tack till Björn för ett mycket gott och värdefullt arbete i avelsrådet. Beslutades att avelsregionerna tillfrågas om förslag på ny ledamot. Berndt utformar ett förslag som cirkuleras i avelsrådet. Avelsrådets önskan är att det är en person med erfarenhet av avel och uppfödning av Berner Sennenhund.

3. Uppfödarkonferens i oktober 2010:
Program, plats, och inbjudan diskuterades. Elin har uppdrag att utforma ett slutgiltigt program som cirkuleras i avelsrådet. Jane kontaktar Sennenbladet för en kort notis att uppfödarkonferensen blir den 23-24 oktober 2010 och att mer information kommer att läggas ut på SShKs hemsida och skickas ut till avelsregionerna.
Berndt kontaktar föreslagna föreläsare. Plats blir Scandic Hotell Järva Krog, Stockholm, och preliminärbokning har gjorts.

4. Import/leasing av amerikanska täckhundar till Sverige
Två amerikanska täckhundar har kommit till Sverige. Vad som för närvarande är känt är de är leasade till Sverige för utställning och avel. Speciella krav ställs på hundar, som inte är höftledsröntgade enligt FCIs system, i SKKs registreringsbestämmelser för användning i avel. Berndt skriver en generell information i Sennenbladet och som skickas ut till avelsregionerna. En av hundarna är anlagsbärare för sjukdomen von Willebrand typ 1, som är en blödarsjukdom. Anlagsbärare påvisas med en DNA-test. Enligt SKKs Grundregler §2:5 så kan han endast användas i avel på fritestade tikar.

5. Renal dysplasi
En veterinärstudents examensarbete redovisades på SLU. En mycket bra redovisning med nästan samtliga SLUs patologer närvarande. 

Frågor från medlem, som ifrågasätter diagnosen renal dysplasi hos en avkomma till hans hanhund år 2007. Ett utkast till svar utformades som tillställs styrelsen för beslut.

6. Hälsoregistret
Bra reaktioner från avelsregionerna. Uppfödarna som lämnar uppgifter får tillgång till registret och loggan. Jane och Lasse utformar ingressen till registret.

7. Avelsregionsansvarig för Grosser
Yvonne Ekstrand föreslås till styrelsen.

8. Rasbeskrivningar för SKKs valphänvisning 
De diskuterades och vissa förbättringar kan göras när så går. 

9. Borttagning av sporrar bak 
Enligt standards för Sennenhundar så skall bakbenssporrarna tas bort utom i de länder där det är förbjudet. I Sverige är det tillåtet att ta bort sporrarna på hund av veterinär enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2009:85. Uppfödarna har svårt att få sporrarna borttagna. Vissa veterinärer vägrar och andra säger att det är förbjudet. Berndt kontaktar SKK för att diskutera problemet. 

10. Frågor från avelsregionerna 
Åtskilliga frågor har kommit in från regionerna. De diskuterades och kommer att besvaras i ett nyhetsbrev från avelsrådet.

11. Kurs för avelsråd steg I i höst
Elin Ankarbäck skickas i första hand, Annica Grääs tillfrågas i andra hand.

12. Övriga frågor
Nya införselregler gäller från den 14 juni. De finns på Jordbruksverkets hemsida. Nytt är t.ex. att om köp sker av vuxna hundar från Norge så anses de som handelsvara och då krävs identitetmärkning av hunden, vaccination mot rabies, ha godkänd antikroppstiter mot rabies tidigast 120 dagar efter vaccination, hälsoundersökning inom 24 timmar före införseln till Sverige, EU-pass samt att införseln skall anmälas till tullen vid gränsen.

En dispensansökan om parning före 2 års ålder och fråga om hälsointyg för parning av tik över 4,5 år diskuterades.