Avelsrådsmöte 2008-11-22

 

   

SShKs Avelsrådsmöte den 22 november 2008

 

Kallade:         Jane Ankarbäck
                  
Berndt Klingeborn
                  
Björn Magnusson
                  
Gunilla Odenfelt

                   Lotta Åhs

Plats: Björn Magnusson, Ekerö. Tid: 11.00

Dagordning:

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Inga kommentarer.

   

2.       RAS för Berner Sennenhund

RAS är fastställd av SKKs Avelskommitté. Avelskommittén lovordade RAS-dokumentet. Jane och undertecknad ordnar utskick till avelsregionerna och de uppfödare, vilkas mailadresser vi har tillgängliga och framför vårt varma tack för ett väl utfört arbete. RAS läggs också ut på SShKs hemsida.

 

3.       Renal dysplasi

          Skriva till Ingela Eriksson och dra tillbaka kravet på 5 generationers

frihet från kända anlagsbärare. Lista på säkra anlagsbärare ut på hemsidan. Gick igenom Agrias ersättningskrav för RD. Jane kontrollerar vilka anlagsbärare som lever. 

 

4.       Dispensansökan för parning

          Ger dispens för parning av tik under 2 år.

 

5.       Ny avelsregionsansvarig för Värmland/Mälardalen  

          Annica Grääs föreslås till styrelsen.

 

6.       Åtaganden från årsmötet 2008

          Undertecknad skriver ett förslag.

 

7.       Öppet register

Jag tar fram diagnosregister och tittar på databasen. Lasse Ankarbäck med på nästa möte. Möte med Lasse den 9 december enbart om registret.

 

8.       Avelskonferens den 28 februari – 1 mars 2009

          Innan 23 januari skall en medlem av avelsrådet anmälas.

 

9.       Uppdatering av RAS för Grosser Schweizer Sennenhund 2009

           Preliminärt ett uppfödarmöte i april 2009.

 

10.     Bogledsröntgen avläses inte av SKK längre

Undertecknad har förhandlingar med SKK för att röntgenavläsningarna även fortsättningsvis skall ske i SKKs regi.

 

11.     Övriga frågor

Schemalaga avelsrådsmöten, verksamhetsplanering, arbetsbeskrivningar

 

Vid pennan

Berndt Klingeborn