Protokoll från SShKs Avelsrådsmöte den 3 oktober 2010

Kallade:     Elin Ankarbäck
         
        Berndt Klingeborn
         
        Gunilla Odenfelt
                  Jane Ankarbäck (adjungerad)
Återbud:     Lotta Åhs
 

Plats:     Scandic Järva Krog.  

Dagordning:
1.      Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

        
Inga synpunkter

2.           Ny ledamot i avelsrådet
         Nio inkomna förslag diskuterades. Förslagen skall presenteras för SShKs styrelse för diskussion och beslut
 

3.      Uppfödarkonferens i oktober 2010:
   Programpunkterna gicks igenom och uppgifter fördelades
                                  

4.     Renal dysplasi:
       
Fråga från Fritz Melchiorsen besvarad
       
Nytt fall av RD eller FN. Prov inskickat till Katarina Tengvall          
        som ansvarar för projektet RD på SLU 

5.     Avelsregionsansvarig för Grosser
       
Yvonne Ekstrand tillsatt av styrelsen. Avelsregionsmöte                 
        preliminärt planerat till november

6.     Styrelsens möte med Grosserfolket i Norrköping
       
Inga-Britt Lundberg och Fia Karlsson deltog i mötet.
       
Styrelsen lyssnade till de synpunkter som fördes fram  

7.     Frågor från avelsregionerna
       
Den största delen av frågorna besvarade i avelsrådets                 
       
nyhetsbrev. Elin skriver om viktiga rassjukdomar som läggs ut     
       
under avelsrådet på SShKs hemsida

8.    SKKs krav för ansökan om hälsoprogram
      
Specifika krav krävs för att inrätta nya hälsoprogram, t.e.x.             
       om defekten är allvarlig, vanligt förekommande m.m. 

9.    Konferens i Ultuna den 13 november
      
Hundgruppen på SLU anordnar en konferens om hundens           
      
hälsa den 13 november. Konferens är gratis och öppen för alla.               

      Mer information finns på Hundgruppens hemsida,               
      http://hunddna.slu.se/Inbjudan%20konferens_final.pdf.                    
     Anmälan inne senast den 22 oktober

  10.Inbjudan till avelskonferens 2011
     
Anmälan inne senast den 28 januari 2011. Preliminärt anmäls               
      Gunilla Odenfelt och Elin Ankarbäck

11. Övriga frågor
       Inga övriga frågor