Avelsrådsmöte 2009-03-29

 

   

Protokoll från SShKs avelsrådsmöte den 29 mars 2009

 

Kallade:         Jane Ankarbäck
                  
Berndt Klingeborn
                  
Björn Magnusson
                  
Gunilla Odenfelt

                   Lotta Åhs

Frånvarande: Lotta Åhs

 

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Inga kommentarer.

 

2.       RAS för Grosser Schweizer Sennenhund

Ett endagsmöte planeras för den 24 maj på Nova Park, Knivsta. Uppfödare och täckhundsägare bjuds in samt öppet deltagande för intresserade medlemmar. Kunggörs på SShKs hemsida. Utkast på uppföljning och uppdatering av RAS skickas ut till deltagarna samt läggs ut på hemsidan i god tid före mötet.

 

3.       Renal dysplasi (RD) och familjär nefropati (FN)

Ägarna till ca ett 10-tal anlagsbärare har tillfrågats om att provta sina hundar för RD-projektet. Jane kollar med patologerna hur material prepareras. Ett kanadensiskt bolag erbjuder DNA-test för RD- Utredes närmare. Vid förfrågan till bolaget så är utvärderingen av testen för Berner Sennenhund enligt avelsrådet inte tillräcklig för att garantera testens säkerhet.

Samtliga kända FN-fall sammanställs.

 

4.       Valpförmedlingen

Diskuterade en uppfödare som varit avstängd från valpförmedlingen 3 gånger. Uppfödaren har vid den senaste begärda valpförmedlingen inte lämnat riktiga uppgifter om kullen till valpförmedlingen. Avelsrådet har tillskrivit uppfödaren och påpekat förhållandet.

 

5.       Förslag på skrivelse till avelsregionsansvariga om uppfödarmöten

Efter komplettering skickas ut till avelsregionerna med önskan om synpunkter och förslag.

 

6.       Öppet register

Databasens utveckling dokumenteras. Inmatningsformuläret justeras och kompletteras.

 

7.       Rapport från SKKs avelskonferens

Jane deltog som representant för SShK. Berndt deltog på SKKs uppdrag. Jane skriver om konferensen i Sennenbladet.

 

8.       Inkommen skrivelse om avelsstruktur

Diskuterades och Berndt får uppdrag att utforma ett svar

 

9.       Berner Sennenhundssymposium i Italien 26 september

Information om mötet. Information finns på SShKs hemsida.

 

10.     Övriga frågor

Borttagning av sporrar på valpar. Information om DKs protokoll nr 1/09, §27. DK slår fast att borttagning av sporrar är ett brott mot SKKs dopingreglemente. Det bör påpekas att det inte är förbjudet enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrift DFS 2005:7, Saknr L 14, 5 § punkt 7, att avlägsna sporrar på hund om ingreppet utförs av veterinär. DKs tolkning av dopingreglementet har överlämnats till Avelskommittén för yttrande. I väntan på Avelskommitténs yttrande anser avelsrådet att sporrar kan tas på valpar som vanligt.