Avelsrådsmöte 2009-11-28

 

   

SShKs Avelsrådsmöte den 28 november 2009

 

Kallade:         Jane Ankarbäck
                  
Berndt Klingeborn
                  
Björn Magnusson
                   Gunilla Odenfelt

                   Lotta Åhs
Förhinder:     Gunilla Odenfelt

Plats: Jane Ankarbäck, Älvsjö. Tid: 10.00.

Dagordning:

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Inga kommentarer

 

2.       Avelsrådsfrågor vid senaste styrelsemöte den 14 november:

         Valpförmedlingen: Nedlagd

         Avelsregionsansvarig för Grosser Schweizer Sennenhund: Utskickat för att få förslag

Centrala uppfödarmöten: höst 2010, möte med avelsregionsansvariga vår 2010, förslag 13 mars.

Föreläsare på centrala uppfödarmöten: Gunilla Kastengren Fröberg? Förslag på föreläsare önskas! Mötesdatum16-17 oktober 2010?

Arbetsbeskrivningar för avelsregionsansvariga: Skickas ut till avelsregionsansvariga med etiska riktlinjerna.

 

3.       Rapport från Bernersymposium i Italien

 

4.       Öppet register

Symbol som delas ut till de som lämnar uppgifter. Hur skall den se ut? Förslag!!! Länkar till öppet register till en informationssida.

 

8.       Övriga frågor