Avelsrådsmöte 2007-02-17

 

 

Protokoll SShKs avelsrådsmöte den 17 februari 2007

 

Deltagare:     Jane Ankarbäck
                   
Berndt Klingeborn
                   Björn Magnusson
            
       Gunilla Odenfelt
                   
Lotta Åhs

 

1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

Inga kommentarer.

 

2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer.

 

3.  RAS-dokument läggs ut på hemsidan

RAS Appenzeller Sennenhund ligger nu i redigerad form på SShKs hemsida. RAS Grosser Schweizer Sennehund läggs ut inom den närmaste veckan.

 

4. RAS för Berner Sennenhund

RAS har på börjats och ett utkast för avelsrådet beräknas vara klart i maj 2007.

 

5. Diverse defektproblem

HD, AD

Från 1999, då det nya avläsningssytemet infördes, har antalet HD-belastade hundar minskat ned till 20% för 2004. Nu tycks frekvensen öka igen, vilket fordrar en ökad bevakning från avelsrådet. Det behövs bättre verktyg för att ge rätt avelsråd till uppfödarna.. AD  visar fortfarande på en nedåtgående trend och är mycket bra för Berner.

 

Skrivelse angående demodicos hos Berner Sennenhund

Generell demodicos är ett allvarligare problem än lokal. Prioritering av allvarliga defekter viktigt, men förekomsten av demodicos i rasen är liten. Hund med generell demodicos skall ej användas i avel.

 

PRA: strategi för DNA-testning

DNA-testing för påvisande av anlagsbärare av PRA i rasen Entlebucher Sennenhund är ett viktigt instrument att bekämpa sjukdomen. Ett förslag skrives av undertecknad.

 

Agria Breed Profile

Undertecknad åtar sig att utforma information för RAS-arbetet med Berner Sennenhund från Agria Breed Profile. Professor Brenda Bonnett och Agneta Egenvall engageras i arbetet. I samband med RAS-arbetet presenteras materialet för uppfödarna.

           

6. Valpförmedlingen och avelsregionerna

Anti Lirbank har avgått som avelsregionsansvarig för region Syd. Annelie Ekdahl föreslås till styrelsen som ny regionsansvarig i Syd.

           

7. Kennel- och valplista

Vårt förslag kvarstår och presenteras för styrelsen ånyo. Att sända ut förslaget igen till regionerna är enligt avelsrådet att dra ärendet i långbänk. Majoriteten av regionerna har i stort samtyckt till avelsrådets förslag, och avelsrådets har tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in och reviderat förslaget i enlighet med dessa.  Att presentera förslaget för beslut till årsmötet anser avelsrådet inte är adekvat när kennellistan är en angelägenhet bara för uppfödarna och inte för samtliga medlemmar.

 

8. Dispensansökan angående undantag från krav på HD-röntgen hos Entlebucher Sennenhund

Förslag till svar diskuterades och beslutades att presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

 

9. Databas för Grosser Schweizer Sennenhund

Inga-Britt Lundberg var inbjuden till detta avelsrådsmöte för att demonstrera sin databas för Grosser Schweizer Sennenhund. Den 13 februari tackade hon nej och meddelade att hon inte kunde komma och heller inte hade någonting att visas upp. Ärendet avföres från dagordningen.

           

10. Rapport från kurs i skelett- och ledhälsa hos hund den 18-19 november 2006.

Rapporterades att kursen var mycket bra och lärorik i stort. Informationen om och föreläsaren i utfodringsfrågor var mindre bra. En artikel kommer att skrivas för Sennenbladet.     

 

11. Kallelse till möte gällande utvärdering av hälsoprogram

Undertecknade informerade om att han blivit kallad till ett möte gällande utvärdering av hälsoprogram den 19 april 2007 på SKK.

 

12. Avelsrådskonferens den 24-25 februari, 2007

Undertecknad deltar i konferensen.

 

13. Kurs i avelsplanering (steg 2) 21-22 april, 2007

Föreslå styrelsen att två regionsansvariga får delta.

 

14. Schweiziska Klubben för Berner Sennenhund fyller 100 år den 10-12 augusti 2007

Undertecknad och Jane Ankarbäck representerar SShK vid detta internationella möte.

 

15. Övriga frågor

En tikägare har försökt para sin tik med en hane. Parningen gick inte bra, men enligt ägaren av hanhunden kan han ha betäckt henne utan hängning. Tikägaren åkte direkt till en annan hane där en normal betäckning skedde. Enligt avelsrådets mening så kan, om valpar föds, två hanar vara fäder till valparna. I sådant fall så måste valparna och hanarna genomgå en blodtypning. 

 

Vid pennan

Berndt Klingeborn