Avelsrådsmöte 2007-09-02

 

 

Avelsrådsprotokoll den 2 september 2007

Kallade:         Jane Ankarbäck
                  
Berndt Klingeborn
                  
Björn Magnusson
                  
Gunilla Odenfelt
Förhinder:      Lotta Åhs                         

1.       Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

          Inga kommentarer

  1. RAS för Berner Sennenhund

Arbetas vidare.

Utskick till alla uppfödare + täckhundsägare andra veckan i september. Till avelsregionsansvariga första veckan i september.

Pengar för RAS från SKK? Dead-line 15 oktober för anmälan. Ingen klumpanmälan. Information ut med utskick enligt ovan. Anmälan på websidan. 30 st. Gunilla preliminärbokning på Scandic Nord. Datum 24-25 november.                

3.       Valpförmedlingen och avelsregionerna.

          a) Arbetsbeskrivning för avelsregionsansvariga: synpunkter från

               regionerna

          b) Ställföreträdare till regionsansvariga

Punkterna 3 a och b bordlägges till nästa möte

          c) Dispenser angående kennel/valplistan

          Varje fall behandlas enligt de förutsättningar som föreligger.

 

4.       Rapport symposium i Burgdorf

Rapporterades från ett lyckat symposium i Burgdorf i samband med den schweiziska Berner Sennenhundklubbens 100-årsjubileum. En rapport kommer i Sennenbladet.

 

5.       Parning med tyska täckhundar (och täckhundar i länder som anslutit

          sig till SSVs beslut

Kontakter har tagits med tyska klubben för att få information om hur systemet fungerar i praktiken.

 

6.       Övriga frågor

a) Förfrågan från Berner-Garde att lägga in uppgifter i databasen

          Avelsrådet ställer sig positivt till detta.

b) Förfrågan om att vara med på maillistan för IWG (International Working Group Berner)

     Avelsrådet ställer sig positivt till detta

c) En studie har utförts i Zürich, som publicerats i schweiziska        kennelklubbens tidning augustinummer, om misstänkt koppling mellan njurskador och Borreliainfektion hos Berner Sennehund. Någon sådan koppling kunde inte påvisas. Däremot infekteras Berner med Borrelia oftare än andra raser. I  materialet påvisades 59% av Berner Sennenhundarna ha antikroppar mot Borrelia, medan övriga raser i kontrollgruppen endast 18% hade antikroppar. Orsaken till att Berner är oftare infekterad är inte känd, men är inte kopplat till den svarta färgen på pälsen.

d) Uppfödare som planerar import av valp eller sperma måste upplysas om att i Nordamerika förekommer två sjukdomar hos Berner Sennenhund som f.n. inte påvisats i Europa: PRA och von Willebrand’s sjukdom typ 1. von Willebrand’s sjukdom typ 1 kan påvisas med en gentest, men för PRA finns f.n. ingen gentest utan det är ögonlysning som gäller.