Bidrag till Stiftelsen för friskare hundar


Styrelsen för Stiftelsen för Friskare Sennenhundar vill rikta ett varmt tack till alla som bidrar med pengar till Stiftelsen för Friskare Sennenhundar. Dessa bidrag är av stort värde för kostnader bland annat i Tumörprojektet och för njursjukdomarna renal dysplasi och familjär nefropati hos rasen Berner Sennenhund. Med dessa bidrag kan Stiftelsen och Svenska Sennenhundklubben ge forskningen möjlighet att klarlägga orsaker till sjukdomarna och i förlängningen ge möjlighet till utveckling av gentester som kommer att vara till stor hjälp för uppfödarna att välja ett så bra avelsmaterial som möjligt för uppfödning av friska och sunda Sennenhundar. Stiftelsen har bidragit, och kommer också när så behövs, bidra till kartläggning av misstänkt nya sjukdomar hos Sennenhundraserna.

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Elisabeth Falkhaven  
och Susanne Öberg Gustavsson för överskottet från deras böcker.

Margareta Olsson
Bengt-Erik Ljung
Berndt Klingeborn