Information från Stiftelsen för Friskare Sennenhundar  


Stiftelsen har i många år lämnat bidrag till Sennenhundägare, som har hund som avlivats eller dött, för helkroppsobduktion eller preparatundersökning av organ som misstänkts ha orsakat sjukdomen. 
Skälet till detta har varit att få mer information om vilka sjukdomar som är allvarliga för Sennenhundarna. Bidrag har också lämnats för ögonlysning av Entlebucher Sennenhund för att påvisa sjukdomen progressiv retinal atrofi (PRA). I och med införandet av ett Hälsoregister för Berner Sennenhund, och  helt nyligen för Grosser Schweizer Sennenhund, registreras nu förtjänstfullt ett stort antal diagnoser i registret av uppfödare och hundägare. För Berner har också Agrias Rasprofil inneburit ovärderlig information om sjukdomsläget i rasen. Styrelsen har därför beslutat att fortsättningsvis inte lämna bidrag 
till obduktioner eller preparatundersökningar samt ögonlysning av Entlebucher. För Entlebucher finns en gentest för PRA sedan några år. I stället koncentreras Stiftelsen resurser på att stödja det pågående Tumörprojektet för Berner. Bidrag kommer också, som tidigare, att lämnas för undersökning av njurar
 för renal dysplasi och familjär nefropati. Stiftelsen fortsätter att stödja uppfödare och hundägare när misstanke föreligger om en för rasen ny sjukdom.

Stiftelsens styrelse