RAS

Rasspecifika avelsstrategier.

SShKs avelsråd har arbetat med s.k. rasspecifika avelsstrategier (RAS).
Arbetet har inriktats på att ta fram separata utkast för varje Sennenhundras, 
som sedan skickats ut till avelsregionerna för fortsatt diskussion.
Till denna ingress bifogas de riktlinjer som SKK:s avelskommitté utarbetat för klubbarnas arbete med RAS.
Nu är RAS färdigt för alla sennenraserna: Appenzeller Sennenhund, 
Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund och
Entlebucher Sennenhund(se nedan).

Läs SKKs riktlinjer för RAS:
PM RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER – RAS

Läs RAS för de olika Sennenhundarna:

Appenzeller Sennenhund   RAS för Appenzeller Sennenhund 2009
Berner Sennenhund   RAS för Berner Sennenhund 2018
Entlebucher Sennenhund   RAS för Entlebucher Sennenhund 2016
Grosser Schweizer Sennenhund RAS för Grosser Schweizer Sennenhund 2018

För att läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader
Acrobat Reader kan du gratis
ladda hem