Resultatbörsen 2017  Utställningar
 
 
 

Degernäs 2017-05-20

Sala 2017-03-18

 

 
För prenumeration på utställningskritiker via mail är kostnaden 100:-/ år som insättes 
på klubbens plusgirokonto 71 99 94-6 eller bankgiro 709-7264
Meddela Madeleine Lundh, madlun@hotmail.com 
Glöm inte ange utställningskritiker på inbetalningen samt din e-postadress. 
Meddela också Madeleine per mail att du betalat, så du säkert kommer med på nästa utskick.
 

Resultatbörsen   År 2007  År 2008  År 2009  År 2010  År 2011  År 2012 
År 2013  År 2014  År 2015  År 2016