Resultatbörsen 2018  Utställningar
 
 

Ängelholm 2018-08-25
Byske 2018-08-11

Degerfors lördag 2018-05-26

Degerfors fredag 2018-05-25

Sala 2018-03-18

 

 
För prenumeration på utställningskritiker via mail är kostnaden 100:-/ år som insättes 
på klubbens plusgirokonto 71 99 94-6 eller bankgiro 709-7264
Man kan även betala med swish. 123 133 58 43
uppge att det är till utställningskritiker och din mailadress.

Meddela Madeleine Lundh, madlun@hotmail.com 
Glöm inte ange utställningskritiker på inbetalningen samt din e-postadress. 
Meddela också Madeleine per mail att du betalat, så du säkert kommer med på nästa utskick.
 

Resultatbörsen   År 2007  År 2008  År 2009  År 2010  År 2011  År 2012 
År 2013  År 2014  År 2015  År 2016 År 2017