ÄNGELHOLM 2020

lördagen den 12 september 2020
Plats: Lingvallens camping

   

Domare:
Lizbeth Liljeqvist: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller, Entlebucher
och Grosser schweizer sennen
Julia Hierner: Samtliga Bernertikar

 

Anmälningstiden utgår onsdag den 19 augusti kl 12.00

 

 

Information om utställningen: Frida Svenzon,
e-mail:
frida.svenzon@gmail.com