Utställningskritiker

 

Prenumerera på Utställningskritiker

För att prenumerera på utställningskritiker via mail för 100 kr per år skickar du ett mejl till margaretha.sverker@gmail.com och uppger att ni vill prenumerera samt betalar in 100 kr antingen via:
Plusgiro 71 99 94-6​
Bankgiro 709-7264​
Swish 123 133 58 43​
Det är viktigt att ni uppger att det gäller utställningskritiker när ni betalar in.