Arbetsprov

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i Arbetsprov

Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder och/eller armbågsleder, d.v.s höftledsdysplasi och/eller armbågsledsdysplasi. En allvarlig skada i nämnda leder kan vid träning för och körning av officiellt/inofficiellt prov leda till en försämring av skadan med kronisk hälta som följd. Svenska Sennenhundklubben rekommenderar därför att hund som tränar för och kör officiellt/inofficiellt arbetsprov har sämst grad C för höftledsdysplasi och sämst grad 1 för armbågsledsdysplasi.


Här kan Du ladda ner ritning på
Sennenvagnen.
Här kan Du ladda ner ritning på
Skackel.

Att lära sin hund dra vagn
Klicka för ett bildspel om vårt drag

 

 

Läs regler för officiellt Arbetsprov. Klicka här

Läs regler för inofficiellt Allmändrag. Klicka här