Ansvarig utgivare Yvonne Brink


Klubbens hemsida har funnits i olika skepnader sedan 1997. Målsättningen med sidorna är att sprida information om Sennenhundar, SShK och dess verksamhet. Sidorna drivs som klubbens övriga verksamhet idéellt i klubbens regi.
Webmaster är Lars Ankarbäck. Hemsidan  uppdateras kontinuerligt. 
Material till hemsidan mailas till: webmaster@sshk.a.se