Information från Avelsrådet
 

Information från Avelsrådet

  2022-05-13 Informationsbrev 1 från Avelsrådet
  2022-04-12 Minnesanteckningar Avelsradsmöte 20220328
  2022-04-12 Minnesanteckningar Avelsradsmöte 20220208
  2021-04-27 SH-test och HSIMS hur det fungerar
  2021-04-27 Identification of common predisposing loci to hematopoietic cancers 
in four dog breeds
  2021-04-27 Bernerutställning 2021 i England inställd
  2021-04-27 Minnesanteckningar Avelsradsmöte 20210203
  2021-04-27 Minnesanteckningar Avelsradsmöte 20210120
  2021-04-27 Minnesanteckningar Avelsradsmöte 20210105
  2021-01-24 Minnesanteckningar Skypemöte 2020-11-25
  2020-11-28 Minnesanteckningar Skypemöte 2020-10-21
  2020-11-28 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 2020-09-16
  2020-11-28 Minnesanteckningar Skypemöte 2020_08_13
  2020-09-25 Senaste inom forskningen om tumörformen HS (histiocytiskt sarcom)
  2020-09-25

PTPN11 mutations in canine and human disseminated histiocytic sarcoma

  2020-09-17 Minnesanteckningar Avelsrådet 2020-07-07
  2020-07-20 Frågor och svar från avelsregionsträffar 2020
  2020-07-20 Minnesanteckningar Avelsrådet 2020-06-02
  2020-07-20 Protokoll Avelsrådsmöte Skype 2020_05_05
  2020-05-04 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 2020-01-24
  2020-05-04 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 2020-02-24
  2020-05-04 Avelsrådsmöte SShK 2020-03-24
  2019-11-03 Avelsrådsmöte september 2019
  2019-11-03 Avelsrådsmöte augusti 2019
  2019-06-04 Enkät om levnadsålder
  2019-06-04 Medlem i Avelsrådet
  2019-06-04 Avelsrådsmöte SShK 2019-05-12
  2019-06-04 Avelsrådsmöte SShK 2019-04-14
  2019-06-04 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20190303
  2019-03-26 Avelsrådsmöte SShK 2018-11-26
  2018-11-12 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20180919
  2018-08-01 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20180506
  2018-08-01 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20180405
  2018-08-01 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20180115
  2018-01-12 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20171125
  2018-01-12 Minnesanteckningar Avelsrådsmöte 20171024
  2017-09-05 Minnesanteckningar Skype-möte 170802
  2017-05-10 Minnesanteckningar telefonmöte 170508
  2017-03-12 Minnesanteckningar telefonmötet 
  2017-02-22 Möte 
  2017-01-27 Minnesanteckning Skypemöte 
  2016-12-22 Minnesanteckningar 
  2016-06-02 Protokoll från avelsrådet
  2016-02-09 Protokoll från avelsrådet
  2013-11-02 Protokoll från avelsrådet
  2013-04-06 Protokoll från avelsrådet
  2012-11-18 Protokoll från avelsrådet
  2012-06-17 Protokoll från avelsrådet
  2012-02-04 Protokoll från avelsrådet
  2011-11-29 Protokoll från avelsrådet
  2011-05-21 Protokoll från avelsrådet
  2010-10-03 Protokoll från avelsrådet
  2010-06-05 Protokoll från avelsrådet
  2009-11-28 Protokoll från avelsrådet
 

2009-09-06

Protokoll från avelsrådet

 

2009-03-29

Protokoll från avelsrådet

 

2008-11-22

Protokoll från avelsrådet

 

2008-07-26

Protokoll från avelsrådet

 

2008-04-26

Protokoll från avelsrådet

 

2007-11-10

Protokoll från avelsrådet

 

2007-09-02

Protokoll från avelsrådet

 

2007-07-07

Protokoll från avelsrådet

 

2007-02-17

Protokoll från avelsrådet

     

Nyhetsbrev från Avelsrådet

  2012-02-17 Nyhetsbrev 4
  2011-06-18 Nyhetsbrev 3
  2010-07-14 Nyhetsbrev 2
  2010-07-14 Nyhetsbrev 1

Övrig information från Avelsrådet

  2018-09-22 Berner-IWG symposiet i Holland augusti 2018
    Canine Histiocytic Sarcoma in BMDs
    Congenital portosystemic shunts:
    Molecular biological and genetic investigations of cancers in companion
animals:
    Histiocytic Sarcoma Genetic Research in Bernese Mountain Dogs
    Health Symposium 2018 Regula Burgi
    Breeding progress through data acquisition and data analysis
     
  2018-04-04 Resultat för SH-pretestade svenska hundar
  2018-04-04 Svar på frågor om Utvärderingen av HD/ED-index
i avelsarbetet 2012-2015
  2017-10-29 Information om Genetiska test
  2017-10-29 Remiss för Genetisk test
  2016-05-04 Information ang ED-index
  2015-03-15 Information som underlag för motion om hälsoprogram 
mot histiocytärt sarkom hos Berner Sennenhund
  2015-03-15
  2015-04-15 Information från avelsrådet
  2014-10-01 SH Pre-test på valplistan
  2014-10-01 Vägledning för test av Berner Sennenhund med SH Pre-Test
  2014-05-30 Avelsrådets svar på Motion 6, angående slopande av avelsstopp vid 30 valpar.
  2014-05-16 Information från avelsrådet
  2013-12-20 Berner-Garde
  2013-12-20 Epilepsi på hund
  2013-12-02 Förbjudet att operera bort sporrar på hund
  2013-12-02 Sundare hundavel
  2013-02-23 Om bogleder på Grosser Schweizer Sennenhund
  2013-02-09 Särskilda rasspecifika domaranvisningar SRD
  2013-02-09 Kommentar och uppmaning angående
Särskilda rasspecifika domaranvisningar
från SShK:s Avelsråd.
  2012-10-18 Angående avläsning av bogleder
  2012-07-22 Information om tumörprojektet för friskare Berner Sennen
  2012-07-22 Hälsoformulär till djurägare
  2012-07-22 Biobanksmedgivaravtal
  2012-05-03 Sofia Malms föreläsning den 17 mars om avelsindex på SLU
  2012-05-03 Seminarieboken från Internationella Berner Sennenhundmötet
  2012-03-14 Avels- och Uppfödaretiska Regler  Beslutade på årsmötet 2012-03-10
  2012-02-17 Berner Sennenhund kommer att ingå i ett forskningsprojekt 
om tumörsjukdomar
  2012-01-08 Förslag: Avels- och Uppfödaretiska Regler
  Frågor & Svar Index
  Frågor & Svar Övrigt
  Index för HD och ED – frågor och svar
  2012-01-04

 Index för HD och ED – frågor och svar 

  2012-01-03 Protokollsutdrag från sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 23 november 2011 angående index för ED och HD
  2011-11-29 Nytt förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för 
Svenska Sennenhundklubben
    Gällande Avels- och Uppfödaretiska Regler
    NYTT FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler
    Frågor och Svar om Avelsindex
    Frågor och Svar Övrigt
    Information om avelsindex
     
  2011-07-01 Förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för 
Svenska Sennenhundklubben
    Gällande Avels- och Uppfödaretiska Regler
   

FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler

   

Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- 
och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar.

     
  2011-06-15 Information om SKK:s index för HD och ED
  2011-03-24 Avelsregionsansvarig för avelsregion Värmland/Mälardalen
  2010-11-04

Utarbetande av ett beteende och personlighetstest för avelsändamål

  2010-11-04 Avelsarbete för bättre ledhälsa
  2010-11-04

Utveckling och användning av gentester i avelsarbetet hos hund

  2009-10-20 Renal dysplasia and Familial Nephropathy. Berndts föredrag i Italien
  2009-02-06 Berner Sennenhund är med i Projektet Renal Dysplasi
  2008-11-24 Kan skadliga gener utrotas? 
Läs Per-Erik Sundgrens artikel på www.genetica.se
2008-10-16 SKKs grundregler fr o m 2009-01-01
Nya grundregler 2009-01-01 förtydliganden
  2008-10-07 Information om demodicos
  2008-08-03 Utvärdering av ED hos Berner Sennenhund
  2008-08-02 Regler för försäljning av hundvalpar till andra EU-länder
  2007-08-20 Nya regler för parning med tyska hundar