Hjälp oss föda upp friskare och sundare sennenhundar

  En databas för svenskfödda Berner Sennenhundar. 
En databas för Grosser Schweizer Sennenhundar.

Här kan Du som ägare/uppfödare/täckhundsägare fylla i åkommor som Din egen eller uppfödda hund drabbas av eller för att informera om hur gammal Din hund blev 
och orsaken till att den måste sluta sina dagar

Uppgifterna läggs in i respektive databas. 
Uppgifterna kan hämtas i databaserna för att användas i avelsarbetet. 
Våra uppfödare kan på detta sätt få mer information till ett bra avelsurval.  
Det leder till att man kommer ha större möjlighet att föda upp friskare och sundare hundar.

Avelsrådet kan också genom att sammanställa uppgifterna i god tid ”förvarna” uppfödarna 
om någon ny icke önskevärd åkomma/dödsorsak börjar öka i omfattning
 och även kunna se om redan påbörjade ”bekämpningsprogram” har fått önskad effekt.

Avelsrådet för SShK tackar på förhand för Din värderfulla hjälp

  Klicka här för att lämna uppgifter till Hälsoregistret.                    

Klicka här för att logga in och få ut uppgifter ur Hälsoregistret för Berner.   

Klicka här för att logga in och få ut uppgifter ur Hälsoregistret för Grosser.