Länkar

 

SShK tar inte ansvar för innehållet på sidorna som är länkade.
Klubben tar inte ansvar för att länken fungerar rent tekniskt.
 

Diverse hundlšnkar

American Kennel Club
Berner Garde Foundation
Danska Bernersenneklubben
Finska Kennelklubben
Finska sennenhundklubben
Norska Berner Sennenklubben
Svenska Kennelklubben
Tyska Sennenhundklubben
Berner International 
Working Group
International Partnership 
for Dogs (IPFD)

Tidningar

Hundsport

Medicin

Fass (medicinskt uppslagsverk)