Anmälan klövjeprov

Här anmäler du din hund till klövjeprov

Anmälningsavgiften 150 kr betalas via plusgiro 71 99 94-6 eller swish 123 133 58 43. Ange klövjeprov..
Betalningsmottagare är SShK, som behandlar alla personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordningen.

Medlemsskap i SShK är obligatoriskt för att få göra klövjeprov.
Finns angivet på medlemskortet.
Regler finns angivna på sidan Klövjeprov.