Strategier & Regler

Rasspecifika avelsstrategier

SShKs avelsråd har arbetat med rasspecifika avelsstrategier (RAS). Arbetet har inriktats på att ta fram separata utkast för varje Sennenhundras. Nedan finns de riktlinjer som SKK:s avelskommitté utarbetat för klubbarnas arbete med RAS för alla sennenraserna.

RAS för de olika Sennenhundarna

RAS för Appenzeller Sennenhund 2009
RAS för Berner Sennenhund 2018
RAS för Entlebucher Sennenhund 2016
RAS för Grosser Schweizer Sennenhund 2018

SKKs riktlinjer för RAS

Avels- och uppfödaretiska regler

Sennenhundarna har genom månghundraårigt avelsarbete fått en speciell exteriör (beskriven i respektive rasstandard), speciella egenskaper som arbets-, vakt-, och
vallhundar, samt speciella mentala egenskaper. Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

Här kan reglerna läsas i sin helhet >>