Protokoll – arkiv

Detta är arkivet för styrelsens protokoll, årsmötesprotokoll etc.

Endast underskrivna och justerade protokoll läggs ut, men de visas som originalfil utan underskrifter.

Tidigare protokoll finns på sidan Protokoll.