Registrera valpkull

Registrera valpkull till SShKs valpförmedlingslista

Du som har parat din tik och har en kull på gång, kan anmäla den till SShKs valpförmedlingslista. Anmälan registreras av Jane Ankarbäck. Det kan dock ta upp till 14 dagar att behandla kullens data, som därefter läggs upp på Valpar.

Kriterier för att stå på SShKs valpförmedlingslista

 • Medlem i SShK – här kan du bli medlem
 • Hundar som före parning på officiell utställning har erhållit lägst kvalitetsspris Very Good i jkl, ukl, ökl efter 1/10-11
 • Uppfylla SShKs avels- och uppfödaretiska regler och SKKs grundregler.
 • Meddela tikens och hanens registrerade namn och registreringsnummer samt beräknad tidpunkt för eventuell valpning för samtliga parade tikar i kenneln till samordnaren för valpförmedlingen inom 3 veckor efter parning.
 • Omgående meddela till samordnaren för valpförmedlingen när kull är född, valpningsdatum, antal tik- och hanvalpar samt bidra till kullstatistiken med de uppgifter SShK sammanställer för uppfödarnas räkning.  
 • Anmodan om valpförmedling kan endast göras personligen via formuläret med din egen e-postadress. Det kan ta upp till cirka 2 veckor att behandla kullens data, som därefter läggs ut på SShKs hemsida. 

Om kriterier inte uppfylls

 • Om ovan kriterier inte uppfylls, kommer ingen valphänvisning att ske.
 • Om uppfödaren bryter mot SShKs avels- och uppfödaretiska regler eller SKKs grundregler på registrerade kullar i Sverige, kommer ingen valphänvisning att ske. Uppehållet pågår 12 mån från valpningsdatum på den aktuella kullen. Uppehållet gäller uppfödarens samtliga parningar under aktuell tid.

Kom ihåg

 • Meddela så snart som möjligt antal han- och tikvalpar som fötts, valpningsdatum samt kullstatistik eller om tiken gått tom till Jane Ankarbäck (se kontaktuppgifter nedan).
 • Samtliga parningar och kullar som man har parallellt måste meddelas till valpförmedlingen.
 • När valparna är 8 veckor tas kullen bort från valplistan, om inte uppfödaren meddelat annat.

Vid frågor, kontakta samordnare Jane Ankarbäck; ankarback@telia.com, 08-556 234 99.

 • Uppgifterna hämtas bland annat från SKKs Avelsdata. 
 • Uppfödaren ansvarar för att uppgifterna som lämnas i nedan formulär är korrekta.

– ED för hanens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad ED-belastning tas med. 
– HD för hanens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad HD-belastning tas med. 
– ED för tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad ED-belastning tas med. 
– HD för tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen: antal valpar i kullen – antal röntgade – antal belastade, till exempel 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger, räknas uppgifterna samman.
– Samtliga kullsyskon som är röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund som är avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen med känd bekräftad HD-belastning tas med. 
Om inavelsgrad/koefficient saknas i SKKs avelsdata, sätt ett x i rutan.
Om index saknas för parningen, ange tikens eget index för ED. Skriv ”Tikens index är …”. Indexuppgifter ändras inte under valpförmedlingstiden.
Om index saknas för parningen, ange tikens eget index för HD. Skriv ”Tikens index är …”. Indexuppgifter ändras inte under valpförmedlingstiden.