GDPR

SShK

Svenska Sennenhundklubbens hantering av personuppgifter

SShK behandlar alla personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordningen.

SShK hämtar i första hand uppgifter direkt från dig och i andra hand uppgifter lämnade av dig hos SKK.  De uppgifter vi behöver är namn, adress och e-postadress. SShK lagrar dina uppgifter avseende medlemskap under max 2 år efter begärt utträde och anmälan till utställning max 1 år. Resultatlistor till arbetsprov lagras i evighet av statistiska och historiska skäl.

Vi använder dina lagrade personuppgifter vid kontakt med dig, utskick av PM i samband med utställningar och arbetsprov samt utskick av vår medlemstidning Sennenbladet.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SShK. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina kontaktuppgifter raderas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag på de uppgifter som SShK har registrerat om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligt till SShKs skattmästare. Adress finns på länken Styrelse.