Protokoll

SShK

SShKs styrelseinformation

Under denna rubrik finns styrelsens protokoll, årsmötesprotokoll, etc.

Endast underskrivna och justerade protokoll läggs ut, men de visas som originalfil utan underskrifter.

Äldre protokoll finns i Arkivet.