Utställningar

Anmälan till SShKs utställningar

Aktuella utställningar finns på SKKs webbplats, där även anmälan görs. 

Exhibitions are available on SKK’s website, where registration is also made. In order to register a dog, it has to be in SKKs data base. For foreign dogs, please send a copy of the registration certificate/pedigree to reg@skk.se a few days before you register online.

OBS! Nummerlappen skickas tillsammans med PM för tävlingen med mail. Om man väljer att inte få sin nummerlapp via mail, får man den på plats. 

Anmälningsavgifter – Entry fee

Babyvalpklass, 4-6 mån: 200 SEK
Valpklass, 6-9 mån: 200 SEK
Juniorklass, 9-18 mån: 290 SEK
Unghundsklass, 15-24 mån: 290SEK
Bruksklass, 15 mån & uppåt: 290 SEK
Öppenklass, 15 mån & uppåt: 290 SEK
Championklass, 15 mån & uppåt: 290 SEK
Veteranklass (8 år & uppåt: 200 SEK

Nya utställnings och championatregler

Här kan reglerna läsas >>

Poängtabellen för årets utställningshund finns på hemsidan under årets utställningsvinnare.

Så här anmäler du din hund

  1. Gå in på SKKs internetanmälan
  2. Klicka på till lista över utställningar och välj officiella utställningar
  3. Klicka därefter på samtliga utställningar
  4. Där väljer du ras och visa endast specialklubbsutställningar
  5. Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer i SShK (står på baksidan av SShKs tidning)
sshk