Aktuella utställningar

SShK

Sennendagar i Sverige 2022

Nedan följer aktuella utställningar för 2022.
Information om utställningen: Pernilla Svedjeby, e-mail: Pernilla.svedjeby@gmail.com

Plats:Vilsta Sporthotell

Domare:

 • Torbjörn Skaar: Samtliga Bernerhanar, Appenzeller, Entlebucher och Grosser schweizer sennen
 • Julia Hierner: Samtliga Bernertikar

Anmälningstiden utgår: 24 februari

Information om utställningen:
Pernilla Svedjeby
e-mail: Pernilla.svedjeby@gmail.com

Plats: Degernäs camping

Domare:

27 maj

 • Yvonne Brink: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller, Entlebucher och Grosser Schweizer Sennen
  Julia Hierner: Samtliga Bernertikar

28 maj

 • Eva Eriksson: Samtliga Bernerhanar, samtliga Appenzeller, Entlebucher och Grosser Schweizer Sennen
  Jeanette Lemmeke: Samtliga Bernertikar

Anmälningstiden utgår:
Onsdag den 2 maj kl 12.00

Information om utställningen:
Pernilla Svedjeby
e-mail: Pernilla.svedjeby@gmail.com

Plats: Byske havsbad

Domare: Satu Ylä-Mononen
Samtliga Bernerhanar, Bernertikar, Appenzeller,
Entlebucher och Grosser schweizer sennen.

Anmälningstiden utgår: 13 juli kl 12.00

Information om utställningen:
Pernilla Svedjeby,
e-mail: Pernilla.svedjeby@gmail.com

Plats: Kristianopel Resort

Domare:

Lisbet Ramsing: Samtliga Bernerhanar, Appenzeller,
Entlebucher och Grosser schweizer sennen

Maria Harthin : Samtliga Bernertikar

Anmälningstiden utgår: 17 augusti kl. 12.00

Information om utställningen:
Pernilla Svedjeby
e-mail: Pernilla.svedjeby@gmail.com

Så här anmäler du din hund

 1. Gå in på SKKs internetanmälan
 2. Klicka på till lista över utställningar och välj officiella utställningar
 3. Klicka därefter på samtliga utställningar
 4. Där väljer du ras och visa endast specialklubbsutställningar
 5. Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer i SShK (står på baksidan av SShKs tidning)
sshk