Svenska Sennenhundklubben


Svenska Sennenhundklubben (SShK) organiserar de fyra sennenhundraserna: Appenzeller Sennenhund, Berner Sennenhund, Entlebucher Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund.

De första Berner Sennen kom till Sverige under tidigt femtiotal. Svenska Berner Sennen sällskapet bildades i juni 1968. När Grosser Schweizer Sennenhund och Appenzeller Sennenhund introducerades i Sverige blev de organiserade under Svenska Berner Sennen sällskapet.

1982 fick klubben officiell status och sitt namn Svenska Sennenhundklubben, SShK. Klubben är knuten till Svenska Kennel Klubben (SKK). Vår officiella status innebär bl.a. att klubben kan organisera officiella hundutställningar och utfärda pris och certifikat.

Syfte med klubben är att informera om uppfödning, hjälpa uppfödarna att bedriva uppfödning av mentalt och fysiskt friska hundar. Klubben har med samråd av uppfödarna genom åren bedrivit framgångsrika bekämpningsprogram mot bl. a AD & HD. Klubben har ett uppfödarråd som sammanträffar några gånger om året.

Klubbens medlemstidning Sennenbladet utkommer fyra gånger om året. Vill man kan man beställa registreringar och utställningskritiker separat till en mindre kostnad.

Viktigt för klubben är också utbildning av hundägare och uppfödare. Lokala aktiviteter organiseras runt om i landet av klubbens aktivitetsombud. På aktivitetsträffarna diskuteras allt från hundvård till hundägande, man håller också utbildning av hundägare i många olika ämnen. Våra träffar gör det möjligt att träffas för både hundägare och uppfödare, och träffarna brukar vara mycket uppskattade.

Aktuella valpkullar kan ses på vår valphemsida.