Styrelse vald vid årsmötet 27 maj 2022

Om du vill komma i kontakt med eller har frågor till styrelsen så maila till sshklubb@gmail.com

Ordförande: Yvonne Brink (AU)
Källvägen 28
649 30 Sparreholm

070-685 55 54
Yvonne.brink@telia.com

Skattmästare: Birgitta Palo Johansson (AU)
Brunnsgatan 3
815 38 Tierp
070-175 26 10

sshk.skattmastare@gmail.com
Sekreterare: Karina Larsson (AU)
Centralgatan 24 c
149 32 Nynäshamn
070-264 58 22

sshklubb@gmail.com
Ordinarie ledamot: Anderz Ericsson
Nytorpsvägen 5
722 33 Västerås
070-646 40 62
anderz.02160887@telia.com

Ordinarie ledamot: Ingrid Käll
Norra sunderbyvägen 700
961 93 Boden
070-645 91 91

edolles@outlook.com

Ordinarie ledamot: Beth-Lis Raghall
Tåme 407
934 97 Byske
070-559 57 08
blr@betillys.se

Ordinarie ledamot: Lisette Wallström
Backmans väg 19
439 94 Onsala
0706-23 83 01

bernerexpressens@wallstrom.st
 

Suppleant: Frida Svenzon
Idrottsvägen 2
134 50 Gustavsberg

070-766 33 15

Frida.svenzon@gmail.com

Suppleant: Niclas Bergström
Sälna 663
195 96 Rosersberg.
073-634 38 05

Niclas.bergstrom@hotmail.com

Suppleant: Jennie Olsson
Skärpingevägen 5 

373 61 Sturkö
070-880 48 83
jennieolsson40@gmail.com
Valberedning Revisorer
Anna-Maria Nygårds, sammankallande: 
073-154 05 39
sshk.valberedningen@gmail.com

Ingalill Nilsson Springare
073-801 09 29

sshk.valberedningen@gmail.com

Anita Ottermark 
Tel. 073-210 27 08
sshk.valberedningen@gmail.com

Karl Ågren
070-677 38 00
agren.bran@outlook.com

Irene Aili
070-315 39 71

Revisorsuppleanter:  
Sofie Johansson och

Lina Jansson

Kommittéer

Avelsrådet. sshkavel@gmail.com

Toril Melangen,  sammankallande
070-438 11 11  

Ute Rüegg
070-509 14 06

Ing-Marie Jonsson
070-587 05 17

Utställningskommittén, sshk.utstallning@gmail.com
Frida Svenzon, sammankallande 
070-766 33 15 


Pernilla Svedjeby
070-414 47 29
pernilla.svedjeby@gmail.com


Mye Wester

070-498 07 57

Arbetsprovskommittén
Anita Mårtensson, sammankallande
Tel: 0431-221 67

e-post: anita.martensson@telia.com

Janne Andersson
076-040 28 83
Janne.andersson1@icloud.com

Lydnadskommittén 
Karina Larsson sammankallande
070-264 58 22
sshklubb@gmail.com

Kristina Lundström
wwwera@bredband2.com

BPH/MH kommittén  
Bethlis Raghall,  sammankallande 
070-559 57 08
blr@betillys.se

Fredrik Torstensson
072-141 63 00
sshk.bph@gmail.com
Aktivitetskommittén
Ingrid Käll, sammankallande 

070- 645 91 91
edolles@outlook.com
Medlemsservice: 
Kalle Skattman

070-473 20 42
sshk.medlem@gmail.com
Sennenbladets redaktion:
AnnCatrin Uppfeldt
Bågevägen 13
856 53 Sundsvall
073-840 24 90
 
sennenbladet@gmail.com