Styrelse vald vid årsmötet i 28 mars 2021

Om du vill komma i kontakt med eller har frågor till styrelsen så maila till sshklubb@gmail.com

Ordförande: Fredrik Torstensson (AU)
Gärdesvägen 9
454 31 Brastad
0721-41 63 00
sshk.bph@gmail.com

Vice Ordförande: Anderz Ericsson
Nytorpsvägen 5
722 33 Västerås
021-608 87, 070-646 40 62
anderz.02160887@telia.com

Skattmästare: Birgitta Palo Johansson (AU)
Brunnsgatan 3
815 38 Tierp
070-175 26 10

sshk.skattmastare@gmail.com
Sekreterare: Karina Larsson (AU)
Centralgatan 24 c
149 32 Nynäshamn
070-264 58 22

sshklubb@gmail.com

Ordinarie ledamot: Lisette Wallström
Backmans väg 19
439 94 Onsala
0706-23 83 01

bernerexpressens@wallstrom.st
 

Ordinarie ledamot: Ingrid Käll
Norra sunderbyvägen 700
961 93 Boden
070-645 91 91

edolles@outlook.com

Ordinarie ledamot: Beth-Lis Raghall
Tåme 407
934 97 Byske
070-559 57 08
blr@betillys.se

Suppleant: Frida Svenzon
Idrottsvägen 2
134 50 Gustavsberg

070-766 33 15

Frida.svenzon@gmail.com

Suppleant: Niclas Bergström
Sälna 663
195 96 Rosersberg.
073-634 38 05

Niclas.bergstrom@hotmail.com

Valberedning Revisorer
Sammankallande: Anna-Maria Nygårds
073-154 05 39
sshk.valberedningen@gmail.com

Ingalill Nilsson Springare
073-801 09 29

sshk.valberedningen@gmail.com

Anita Ottermark 
Tel. 073-210 27 08
sshk.valberedningen@gmail.com

Ingalill Svedmyr
Hus 863 idrefjäll
790 91 idrefjäll 
070-357 00 18
ingalill@svedmyr.se

Kristina Rifall Björkell
Studsaregatan 22
722 45  Västerås

Revisorsuppleanter:  
Sofie Johansson och

Lena Rydgren

Kommittéer

Avelsrådet

Toril Melangen,  sammankallande
Fors 23, Fors gård
137 91  Västerhaninge
Tel: 08-500 288 21, 070-438 11 11  

e-post.
toril.melangen@icloud.com
Utställningskommittén
Frida svenzon, sammankallande 
070-766 33 15 
sshk.utstallning@gmail.com

Lina Jansson 
070-628 97 14 
sshk.utstallning@gmail.com

Pernilla Svedjeby
070-414 47 29
pernilla.svedjeby@gmail.com

Arbetsprovskommittén
Anita Mårtensson, sammankallande
N Wilhelmsfält 6076
262 96  Ängelholm
Tel: 0431-221 67,

e-post: anita.martensson@telia.com

Lydnadskommittén
Karina Larsson
070-264 58 22
Mandel88@live.se

BPH/MH kommittén
Fredrik Torstensson,  sammankallande 
Gärdesvägen 9
454 31 Brastad
072-141 63 00

sshk.bph@gmail.com

Bethlis Raghall
070- 559 57 08
sshk.bph@gmail.com

 

Medlemsservice: 
Kalle Skattman

Fors 23
137 91 Västerhaninge
070-473 20 42
sshk.medlem@gmail.com
Sennenbladets redaktion:
AnnCatrin Uppfeldt
Bågevägen 13
856 53 Sundsvall
073-840 24 90
 
sennenbladet@gmail.com