SShKs styrelseinformation


Under denna rubrik finns aktuell information från SShKs styrelse.

Endast underskrivna och justerade protokoll läggs ut, 
men de visas som originalfil utan underskrifter.

För att läsa vissa av dessa dokument behöver du Acrobat Reader
Acrobat Reader kan du  här gratis ladda hem

 Datum
Rubrik
2022-07-19 Styrelsemöte 2022-07-09
2022-07-01 Årsmötesprotokoll 2022
2022-07-01 Konstituerande sammanträde 2022
2022-06-10 Styrelsemöte 2022-05-07
2022-03-31 Styrelsemöte 2022-02-26
2022-03-31 Bilaga 1  Träff utställningskommittén
2022-03-31 Bilaga 2  Förslag till Avels och uppfödaretiska regler avseende SH test
2022-03-31 Bilaga 3  Svar Parning HD C med index under 100
2021-12-23 Styrelsemöte 2021-12-06
2021-11-26 Styrelsemöte 2021-10-16
2021-09-27 Styrelsemöte 2021-09-02
2021-06-17 Styrelsemöte 2021-06-05
2021-04-23 Konstituerande sammanträde 2021
2021-04-23 Årsmötesprotokoll 2021
2021-04-23 Styrelsemöte 2021-04-11
2021-04-23 Styrelsemöte 2021-03-15
2021-03-16 Årsmöteshandlingar 2021
2021-02-02 Styrelsemöte 2021-01-16
2020-11-02 Styrelsemöte 2020-10-25
2020-11-02 Styrelsemöte 2020-08-24
2020-06-29 Styrelsemöte 2020-05-30
2020-05-05 Styrelsemöte 2020-04-25
2020-05-05 Styrelsemöte 2020-02-22
2020-03-14 Årsmötesprotokoll 2019
2020-06-29 Årsmöteshandlingar 2020
2020-03-14 Konstituerande sammanträde 2019
2020-01-03

Styrelsemöte 2019-12-09

2019-11-11

Styrelsemöte 2019-10-25

2019-09-17

Styrelsemöte 2019-08-31

2019-05-27

Styrelsemöte 2019-05-05

2019-04-27

Årsmötesprotokoll 2019

2019-04-27

Konstituerande sammanträde 2019

2019-04-14

Årsberättelse för 2018

2019-04-14

Motion 1 2019

2019-04-14

Verksamhetsplan för 2019

2019-04-14

Resultaträkning för 2018

2019-04-14

Budget för 2019

2019-04-14

Balansräkning för 2018

2019-04-14

Styrelsemöte 2019-02-24

2018-12-18

Styrelsemöte 2018-12-01

2018-12-18

Arbetsordning för SShK 2018-12-01

2018-10-23

Bilaga till styrelsemöte 2018-09-30

2018-10-23

Styrelsemöte 2018-09-30

2018-05-28

Styrelsemöte 2018-05-05

2018-04-18

Årsmötesprotokoll 2018-03-17

2018-04-18

Konstituerande sammanträde 2018-03-17

2018-03-17

Styrelsemöte 2018-02-24

2018-03-13 Årsberättelse för år 2017
2018-03-13 Verksamhetsplan för 2018
2018-03-13 Dagordning Årsmöte 2018
2018-03-13 Valberedningens förslag 2018
2018-03-13 Motion 1  2018
2018-03-13 Motion 2  2018
2018-03-13 Motion 3  2018
2018-03-13 Motion 4  2018
2017-12-24 Styrelsemöte 2017-12-09
2017-12-24 Arbetsordning 2017-12-09
2017-10-26 Styrelsemöte 2017-09-24
2017-06-05

Sponsringspolicy för SShK

2017-06-03 Styrelsemöte 2017-05-14
2017-05-24 Styrelsemöte 2017-04-10
2017-04-27 Konstituerande sammanträde 2017-03-19
2017-04-25 Årsmötesprotokoll 2017-03-19
2017-03-15 Styrelsemöte 2017-02-25
2017-03-15 Motion 1 från 2016
2017-03-15 Motion 3 från 2016
2017-03-15 Motion 4 från 2016
2017-03-14 Balansräkning 2016
2017-03-14 Resultaträkning 2016
2017-03-14 Verksamhetsplan 2017
2017-03-14 Årsberättelse 2016
2016-11-26 Styrelsemöte
2016-09-03 Styrelsemöte
2016-04-24 Styrelsemöte
2016-03-19 Konstituerande sammanträde
2016-03-19 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2015
2016-02-27 Styrelsemöte + Motioner
2015-12-31 Årsberättelse för år 2015
2016-01-01 Verksamhetsplan för 2016
2015-12-05 Styrelsemöte
2016-01-18 Balansräkning 2015
2016-01-18 Resultaträkning 2015
2015-09-26 Styrelsemöte
2015-05-23 Styrelsemöte
2015-04-18 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2015
2015-04-18 Konstituerande sammanträde
2015-03-30 Styrelsemöte
2015-02-28 Styrelsemöte
2015-01-28 Balansräkning 2014
2015-01-28 Resultaträkning 2014
2014-09-27 Styrelsemöte
2014-05-10 Styrelsemöte
2014-03-21 Konstituerande sammanträde
2014-03-21 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2014
2014-03-01 Styrelsemöte
2014-01-31 Balansräkning 2013
2014-01-31 Resultaträkning 2013
2013-11-23 Styrelsemöte
2013-09-14 Styrelsemöte
2013-03-10 Styrelsemöte
2013-03-09 Konstituerande sammanträde
2013-03-09 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2013
2013-03-03 Styrelsemöte
2012-02-16 Styrelsemöte
2012-12-08 Styrelsemöte
2012-10-06 Styrelsemöte
2012-05-12 Styrelsemöte 
2012-03-10 Konstituerande möte Järva Krog
2012-03-10 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2012
2012-03-10 Styrelsemöte
2012-02-19 Styrelsemöte
2012-02-02 Styrelsemöte
2011-10-02 Styrelsemöte
2011-06-03 Styrelsemöte
2011-03-12 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2011
2011-03-12 Konstituerande möte Sala
2011-03-09 Verksamhetsberättelse
2011-03-05 Styrelsemöte
2011-02-04 Balansräkning 2010
2011-02-04 Resultaträkning 2010
2010-11-14

Styrelsemöte

2010-08-21 Styrelsemöte
2010-06-08 Styrelsemöte
2010-04-24 Styrelsemöte
2010-04-24 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2010
2010-04-24 Konstituerande möte Västerås
2010-02-11

Styrelsemöte

2009-11-14

Styrelsemöte

2009-08-27

Styrelsemöte

2009-05-14 Styrelsemöte

2009-04-25

Konstituerande möte Västerås

2009-04-25

Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2009

2009-04-25

Styrelsemöte Västerås

2009-02-15

Styrelsemöte

2008-11-30

Styrelsemöte

2008-08-31

Styrelsemöte

Konstituerande möte Karlskoga 2008
2008-05-23 Svenska Sennenhundklubbens Årsmöte 2008
2008-05-23 Styrelsemöte
2008-05-08 Styrelsemöte
Styrelsemöte