Bernerhanar i avel

När en Bernerhane får sin kull där den 30:onde valpen ingår stoppas han för avel tills minst 60% av hans avkommor är röntgade. Se dokument Klicka här

Listan nedan är en förteckning över nu levande använda täckhundar under den senaste tioårsperioden och frekvensen av ED och HD på deras avkomma.

Vi vill göra läsaren av täckhundar med färre än 30 avkommor uppmärksam på att angivna procenttal kan vara beräknade på ett för litet antal röntgade hundar för att vara relevant som en bedömning av hanens avelsvärde vad gäller ED och HD.

När vi får kännedom om hanes svenskregistrerade avkommor röntgade i annat FCI-land, räknas de in i hanens resultat. Maila gärna en kopia på resultat för avkommor röntgade i annat FCI-land till ankarback@telia.com

Listan kommer att uppdateras ca 1 gång/månad

När hanen inte längre finns i livet, meddela ankarback@telia.com, så vi kan avföra honom från listan. Täckhunden står annars kvar t o m det år han uppnår 10 års ålder.
Skicka även gärna in hans uppgifter via formuläret till Hälsoregistret.

Är din "hane i avel" fortfarande i livet efter tio års ålder och du vill att han står kvar på listan, så hör av dig till ankarback@telia.com

Finns det några oklarheter med listan var snäll och kontakta Jane Ankarbäck helst per e-post  ankarback@telia.com eller tel. 08-556 234 99

För att komma till listan Klicka här.